Sommaren var omväxlande med sol/regn och skogen har klarat barkborrehotet bra för denna gång, det växer så det knakar så röjningen som var planerad till nästa säsong är redan aktuell. Röjning är den åtgärd som vi skogsägare i förlängningen tjänar mest på att göra om vi gör den på rätt sätt och i rätt tid.  

Det är nu skogen kan få den trädslagsfördelning som vi önskar ha i framtiden, vi får en andra chans att forma skogen. Men tidsfönstret är kort! Väntar vi för länge så blir träden rangliga och det kan bli fel träd som tar över utrymmet, dessutom blir det tidsödande och därmed dyrt att röja eftersatta bestånd. Det är tyvärr nästan bara gran som hinner växa upp till träd innan de blir vilt mat. 

Frustrationen blir stor när man ska försöka leva på sin skog eller sitt lantbruk och viltet försvårar eller gör det omöjligt. Detta är vad vi som markägare kan göra direkt; 

Jaktsäsongen har nu startat och med den ökar möjligheten att reglera många viltstammars storlek så att de bättre harmoniserar med fodertillgången. Jagar man inte själv på sin mark så kan man formulera jaktavtalet så att alla är överens om vilken skadenivå som accepteras på skogen/grödan. Jägarförbundet har något som de kallar "Jakthjälpen", det är jägare som ställer upp och jagar vildsvin hos de markägare som själva inte kan eller hinner med. Om man sätter upp ett referenshägn där viltet inte kan äta så blir det mycket tydligt vad skillnaden blir med och utan viltbete. Detta bör vi bli fler som gör och sedan visar upp.  

Tillsammans kan vi få balans igen, så vill jag tro att det blir. 

Jaktavtalen hittar ni på lrf.se 

Väl mött i skogen! 

Mathilda Clausén Wingårdh
Styrelseledamot Halland