Magdalena Petersson, vilken fråga tror du skapar hetast debatt på riksförbundsstämman?

-Vilt är en het fråga som alltid skapar mycket debatt. Vad jag tycker är extra intressant är att viltfrågan breddas och fördjupas, där har vi möjlighet att hejda i tid med lärdom av vildsvinsproblematiken. Sen tror jag även att motionerna kopplade till arbetet med Livsmedelsstrategin blir en intressant fråga att följa under stämman då den efter vårens händelser fått en helt annan dimension i samhället.

Hur tror ni det går för motionerna från Halland?

-Motionen om tätortsnära jordbruksverksamhet, där har styrelsen gått på vår linje. Vad gäller de två andra ”Att göra upp att göra eld i naturen" och "Markintrång" där är vi inte nöjda med de svar vi fått och kommer driva dessa i stämmodebatten.

Sista frågan, är ni laddade?!

Självklart! Vi är supertaggade inför riksförbundsstämman och ser fram emot att ta debatten för bästa möjliga förutsättningar för våra medlemmar.

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige