Det sägs att man ska sätta nya fundament i befintlig ledningsgata där det ska bytas stolpar. Vi har inga besked om hur mycket det kan bli förflyttning i sidled. Södra och LRF har haft en träff med Svenska Kraftnät där vi ställt praktiska frågor men även om varför inte ledningen grävs ner. Vi har bland annat lyft EU-ersättningar, sönderkörningar, nyttjande av privata vägar med mera. Luftledningar på västkusten bedöms ha 20 år kortare livslängd, på grund av saltet, än längre in i landet. Svenska Kraftnät ska uppdatera sin information på hemsidan.

När det gäller sträckan Horred-Breared kommer information till markägare under april. Även här är det bara luftledning som planeras. Hur man ska ta sig förbi Gunnarsjö är en ännu obesvarad fråga.

Från LRFs sida har vi också framfört kritik om hur de här mötena genomförs, det är svårt att som berörd förstå vad som gäller när ingen riktigt dragning genomförs av Svenska Kraftnät, utan mötena bara fungerar som ett mingelparty. Tyvärr har deras respons varit väldigt ljum.

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare äganderätt och intrångsfrågor
birgit.jonsson@lrf.se