Forumet är ett årligt möte för personer som på olika sätt är engagerade i Lantbruks- och Skogskooperativen (exempelvis Arla, Lantmännen, Södra).

Under dessa dagar har vi diskuterat kooperativa frågor på olika sätt, allt ifrån ekonomi till medlemsnytta och rekrytering av förtroendevalda.

Peter, Vad tar du med dig från Kooperativt Forum 2019?
Att alla kooperationers uppbyggnad är väldigt olika beroende på var man befinner sig och vad medlemmarna vill att man ska åstadkomma. Det finns ingen fast struktur utan varje kooperativ har sin egen lösning.

Robin, Vad var det bästa med dagarna?
Att träffa alla spännande personer av olika åldrar, organisationer och höra deras erfarenheter.

Martin, bästa citatet från dagarna?
”If your not at the table, you’re on the menu.” Det vill säga, man måste delta i diskussionerna, annars finns man inte!

/Peter, Robin, Emma och Martin, LRF Ungdomen Hallands styrelse