Förra veckan genomförde vi årets resa till gårdar i länet med hela länsledningen på länsstyrelsen i Halland, som i år genomfördes coronasäkert. Ingen buss utan sex bilar med LRF-are bakom ratten och en representant från Länsstyrelsen som passagerare.

Vi genomförde tre härliga och olika besök. Vi fick en fin föreläsning av Anna och Anders på Skogsgård i Getinge om möjligheterna med vallodling med mycket stor andel bete i dagens Halland. Vi fick även en pedagogisk förevisning av jordpackningens effekter.

Hos Helen och Anders i Harplinge/Haverdal var det senaste tekniken på en större ren växtodlingsgård och liten grönsaksodling till egen butik som förevisades. Inklusive provkörning i traktor och mängder av modern teknik i smart halländsk växtodling.

Lunchunderhållning bjöds av Karin på Lundåkra inklusive god mat. 

Eftermiddagen ägnades åt avelsförevisning hos familjen Lysell i Slättåkra med en ny generation på gång in i företaget. Därutöver ett antal aktuella diskussioner under hand och byggande av förtroende för våra respektive uppdrag.