Svenska Kraftnät har som bekant lämnat ett uselt förslag på ersättning när Harsprångssledningen ska renoveras. I en insändare har Centerpartiet reagerat. Vad säger övriga partier? Är man beredd att agera när en enskild kommer i kläm?

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

Artikel i Hallands Nyheter
Inlösen av fastigheter måste undvikas