Hur ser Hylte kommun på de gröna näringarna och deras bidrag till att göra kommunen attraktiv?
Det var huvudpunkten som diskuterades när Hyltes kommungrupp idag träffade kommunledningen.

En levande och attraktiv landsbygd och kommun kräver ett aktivt och lönsamt lantbruk.

Julia Bengtsson lyfte fram att fler elever borde ges chans att upptäcka naturbruksskolorna och därigenom möjligheterna att jobba grönt. Munkagårdsgymnasiet har under flera år erbjudit studiebesök med buss för elever i årskurs 8 men tyvärr har kommunen tackat nej. Detta lovade kommundirektör Emma Gröndahl ta vidare och med ansvariga tjänstepersoner.

Karl Jorlén tog upp frågan med kommunens satsningar på naturturism och cykelleder. Vi ser positivt på möjligheterna kring landsbygdsutveckling och fler livskraftiga företag men Karl poängterade samtidigt vikten av att dessa satsningar sker i dialog och samsyn med berörda markägare.

Beskedet från Hylte kommun är att man arbetar för att vara en attraktiv kommun för alla branscher, så det finns en god vilja från kommunledningen att vara en bra samarbetspartner för de gröna näringarna framåt.

Julia Bengtsson
Karl Jorlén
Hylte kommungrupp