Den 13 november bjöd kommungruppens ordförare Helen Johansson in till en halvdigital träff med kommunens planarkitekter Annika Hansson och Anna Winnberg som arbetat med översiktsplanen för att kunna samordna LRFs förtroendevaldas synpunkter.

De flesta av lokalavdelningsordförandena kom till Lundåkra på lunch och några följde mötet hemifrån på digital länk. Efter lunchen kopplade vi upp oss med kommunen och Anna och Annika turades om att presentera kommunens planer för utbyggnad.

Man skall ta höjd för att kommunen kommer att växa till år 2050 med ca 50 000 invånare till 150 000.

Det är mycket att ta hänsyn till. Man vill arbeta för den inkluderade kommunen, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, attraktivitet och hållbar tillväxt samt säkra framtidens välfärd. Utmaningar som skall prioriteras är; jämlikhet, klimatutmaningen och infrastruktur för en ny tid.

Framtidsplan 2050 - förslag till ny översiktsplan - Här kan du läsa mer >>

Man ser att Halmstad kan växa utefter ”stråken”, man kommer prioritera naturvärden och jordbruksmark. Man måste också ta hänsyn till havshöjning, skyfallsregn mm.

Ifrån mötet på Lundåkra diskuterade man att ca 400 ha fin åkermark utefter stråken kan komma att försvinna.

Ordförare Helene uppmanar varje lokalavdelning att studera sitt område lite extra och komma in med synpunkter. Det kommer bli ett nytt kommungruppsmöte där man också ska diskutera kommunens kraftigt höjda timtaxor för kontroll.

Är du inte redan medlem i LRF är det dags. Häng med i kommungruppens viktiga arbete!

Petra Wirtberg
Företagsutvecklare LRF Västra Sverige, petra.wirtberg@lrf.se