Nu är det åter dags för nya samråd och beslut gällande vattendirektivets åtgärdsprogram och beslut om miljökvalitetsnormer.

För ca 6 år sedan var förra åtgärdsprogrammet och ni som var med då vet att det förslaget manade till stort engagemang inom LRF. Detta nya förslag ser i mångt och mycket likadant ut, men med den skillnaden att det i större utsträckning finns finansiering för lantbrukets åtgärder genom landsbygdsprogrammet. Om det ska fortsätta vara så är bland annat avhängigt på lantbrukets intresse av att söka miljöstöden.

När vattenmyndigheten listar de tre största miljöproblemen så är det övergödning, markavvattning och vandringshinder. Tre områden som i högsta grad berör LRFs medlemmar.

LRF i Västra Sverige kommer nu inledningsvis erbjuda kommungrupper och LRFs ledamöter i vattenråden ett 15 tal digitala möten i avgränsade geografiska områden för att gå igenom förslaget och titta på hur myndigheterna bedömer åtgärdsbehovet lokalt.

Vi kan även erbjuda digitala möten för lokala LRF grupper. För dig som enskild medlem kan det vara bra att gå in i Viss och titta hur det ser ut på din fastighet. Där har du också möjlighet att ställa frågor eller lämna synpunkter till ansvarig Länsstyrelse. Det kan vara svårt att hitta rätt i Viss, så därför har vi gjort en guide (se nedan) som kan vara ett stöd.

Guide till Viss >>

Samrådet pågår från 1 nov till 30 april. Har ni frågor och fundering kring hör av er till:

Kajsa Edbom kajsa.edbom@lrf.se 073-024 20 18

Christer Jansson christer.jansson@lrf.se 070-240 47 89

Erik Evestam erik.evestam@lrf.se 070-288 99 95


Christer Jansson
Vattenfrågor LRF Västra Götaland