Halmstad kommun har nyligen aviserat att man höjer taxorna för tillsyn av lantbruk på mellan femtio och hundra procent. Det är många lantbrukare som reagerat och kommungruppen har tagit tag i frågan bland annat genom en skrivelse till politiker, kommunledning och berörd enhetschef. Beslutet om taxorna togs av fullmäktige i juni i år och bygger på SKRs koncept om behovsstyrd taxa.

- Just att den ska vara behovsstyrd gör ju att en sån kraftig höjning måste ifrågasättas säger Helen Johansson, ordförande Halmstad kommungrupp.

I en jämförelse med andra kommuner i Halland visar det sig att Halmstad redan innan den här höjningen låg högt med sina taxor.

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige