Kungsbacka kommun håller just nu på med sin översiktsplan, den kommer att få stora konsekvenser för vissa av LRF medlemmarna i Kungsbacka. Därför var LRFs kommungrupp angelägna att visa upp hur den nya Översiktsplanen kan komma att påverka lantbrukarnas vardag. Men också vilka konsekvenser översiktsplanen kan komma att få för de enskilda företagen.

- Översiktsplanen är en viktig fråga för våra medlemmar, även inställningen kring byggnation på åkermark är något som vi jobbat och jobbar med, då det skiljer sig en del huruvida det är en enskild lantbrukare som söker bygglov på sin mark inför ett generationsskifte eller om det är kommunen själva som vill bygga ett nytt bostadsområde, säger Henrik Arnesson som är ordförande i LRF Kungsbackas kommungrupp.

Kommungruppen skulle egentligen bjuda med sina politiker på en resa runt om i kommunen, men eftersom det inte gick att genomföra i år så valde de ett annat sätt. I stället för att politikerna fick besöka gårdarna på plats, lät man istället spela in filmer från 3 gårdar.

Fyra politiker deltog från Kommunstyrelsens arbetsutskott.

- Vi visade först filmen från Morgan och Lillemor Olsson som driver sin gård precis intill stadens mest expansiva område. Politikerna lovade att deras gård skulle vara fredad för framtida byggnation, säger Peter Andersson som är ledamot i LRFs kommungrupp i Kungsbacka.

Sedan visades en film med bröderna Götborg, som är i 30 års åldern. De har tagit över gården och nu brukat upp den från långvarig träda. De har också byggt ett nytt stall till 90 dikor och söker efter mera betesmark.

Även Pehr Hansson och Magnus Svedman på Svesgård lyfte de möjligheter och de hot som de ser med att bedriva intensivt jordbruk i expansiva Kungsbacka.

-Det har blivit ett slags omvänt laga skifte här i kommunen där man från kommunens styckar upp en större gård i flera mindre hästgårdar. När grushagar, stall och ridhus är byggda kan man eventuellt få arrendera några mindre bitar här och där, vilket gör att de blir svårt att bedriva rationellt och långsiktigt jordbruk, säger Peter.

Anna-Carin Eriksson LEVA samordnare berättade om kommunens ansvar att fördröja dagvattnet och att planera för det vid alla hårdgjorda ytor.

-Vi är nöjda med mötet, det blev väldigt bra och vi kände att vi blev lyssnade på, så nu hoppas vi att politikerna tagit till sig vad vi tycker om översiktsplanen i Kungsbacka kommun avslutar Henrik Arnesson.

Film
Morgan och Lillemor Olsson, Bäckagården >>
Andreas och Samuel Götborg >>
Pehr Hansson och Magnus Svedman på Svesgård >>
Anna-Carin Eriksson LEVA samordnare >>

 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige