Just nu tittar vi på översiktsplanen för Halmstad kommun. Planen siktar på år 2050 och man räknar då med en ökning till 150 000 invånare i kommunen. Totalt planeras det för 23 000 nya bostäder. Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer fullt utbyggt planförslag innebära att ungefär 3% dvs över 600 hektar av åkermarken i Halmstad kommun försvinner.  

Generellt kan man uppfatta planen som att det är staden och vissa utpekade orter som ska stå för tillväxten, medan de ”gröna kilarna” ska bevaras och finnas till för staden genom att leverera nyttor i form av till exempel friluftsliv och kulturmiljövärden.   

LRFs kommungrupp kommer att lämna in ett yttrande, men vi uppmanar samtidigt alla att gå in och titta på planen för att se hur den påverkar lokaltDet finns möjlighet att lämna synpunkter direkt till Halmstad kommun fram till den 11 januari 2021.  

Är det något man anser att LRF särskilt ska trycka på i yttrandet så går det bra att höra av sig till Martina Philip, verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverigemartina.philip@lrf.se   

Här kan man få mer info om planen Framtidsplan 2050 >> 

Här finns samrådshandlingen: 
https://www.halmstad.se/download/18.4cd99916172dc8dd93e65801/1604398761933/Framtidsplan%202050-Kommunomfattande%20%C3%B6versiktsplan%20Halmstad-SAM%20201013.pdf  

Information från Halmstad kommun, hur man lämnar synpunkter:  Din skrivelse med synpunkter ska vara försedd med namn och adress och vara märkt med "Framtidsplan 2050". Den ska ha inkommit under perioden 5 november 2020 till 11 januari 2021. 

Halmstads kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 153 
301 05 Halmstad 

Det går även bra att skicka in synpunkter via e-post. Då använder du e-postadressen:
kommunstyrelsen@halmstad.se 

 

Martina Philip
verksamhetsutvecklare på LRF Västra Sverige
martina.philip@lrf.se