I LRF har vi ganska ofta problem att hitta personer som vill och hinner engagera sig i folkrörelsen. När jag i höstas skrev en motion angående detta letade jag fram lite siffror rörande förtroendevalda i LRF. Idag är vi 12 500 förtroendevalda på 139 000 medlemmar. Det innebär 11 medlemmar per förtroendevald. Vi har också närmre 1300 styrelser i vår organisation.

Vi säger att vi vill ha en folkrörelse där engagemanget kommer underifrån, en gräsrotsrörelse. Det är en fin tanke, men LRF konkurrerar med mycket annat som skall hinnas med i livet. Därför tror jag att vi i framtiden kommer behöva bli mer effektiva i vår organisations strukturer för att det ska vara intressant för unga att engagera sig.

Mötesmanin och formaliteternas tid är förbi. I framtiden hoppas jag att LRF hittar nya former för engagemang, där man kanske kan hålla i någon aktivitet per år utan att för den sakens skull behöva ingå i en styrelse. Jag är övertygad om att det finns mängder av bra idéer ute i landet, från personer som gärna engagerar sig, men som inte vill delta i mötesmanin.

Emma Svensson,
Ledamot LRF Ungdomen Halland