Nu är skogsägarskolan igång med totalt 25 deltagare som under tre kvällar får lära sig om grunderna för skogsägande. Allt från praktiskt skogsbruk till frågor som rör ekonomi och juridik. Det är LRF konsult, som snart byter namn till Ludvig & Co, som håller i kursen.  LRF, Södra och Falkenbergs sparbank är också med vid de olika tillfällena.  

En som valt att gå kursen är Johanna Persson. 

 – Tillsammans med min sambo har jag helt nyligen köpt ett skogsskifte. Jag kände att jag behövde mer kunskap om hur det är att bedriva näringsverksamhet och vad jag behöver tänka på som skogsägare. Den här kursen kom precis rätt i tiden. Det första tillfället fick vi lära oss grunderna om hur man läser och använder en skogsbruksplan och allt kring vilka rättigheter och skyldigheter man har som skogsägare. Den här kursen ger mig många tankar kring hur vi ska förvalta vår egna skog på bästa sätt.  

Carl Dyrendahl, LRF konsult är nöjd så här långt, vi ser tydligt utifrån vilka som valt att gå kursen att många står inför kommande  generationsskiften. Vid det sista kurstillfällen kommer vi gå in på det ämnet och även prata kring hur banken ser på finansiering och skogsägande.  

Martina Philip
Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik, martina.philip@lrf.se