Breddningen pågår fortfarande och är nödvändig, men våra diskussioner är kring det faktum att en pumpstation står och pumpar ut avloppsvatten ner i Lagan via Johans åker, detta är en fråga som berör våra medlemmar. Diskussionen handlade om olikheter inför lagen, för när näringsämnena väl hamnat i havet så spelar det ingen roll med hur mycket vatten det är spätt ut med. Om Stefan Sunnegård skulle låta sin dagliga dos av gödsel från hela besättningen gå rakt ut i den närliggande bäcken så skulle koncentrationen bli hälften av den som nu går ut ur reningsverket i Knäred. Då pratar vi om 10 kubikmeter per dag om vi jämför den siffran med enskilda avlopp från privata fastigheter runt om i landet så behövs det många för att det skall bli de mängderna.

Vi ifrågasätter inte de människor som dagligen jobbar med detta i Laholm , de gör vad de kan utan det är skillnaden i synsättet på stad och land detta handlar om.

Ur lantbrukets perspektiv så kommer mängderna att sjunka undan, även det just nu är en utmaning i arbetet i skogen. Det är svårt att hitta marker som bär skogsmaskinerna i detta blöta väder. När våren kommer spirar det igen och såren läker, men breddning i kommunala avloppsverk kommer att diskuteras i många av LRFs kommungrupper under lång tid framöver.

Se en film från besöket i Knäred

Anders Richardsson,
Regionordförande LRF Halland