Det kommande året kommer att bland annat handla mycket om vårt hållbarhetsarbete. Det har jag skrivit om i tidigare krönikor. När jag får chansen så pratar jag gärna lite om detta, oavsett vem som finns i rummet. Det är kul att utmana. Inom vår egen kår så märker jag ett skiftande självförtroende i dessa frågor. Vi har en inneboende misstro mot, i en viss tid fattade beslut, som visat sig mest kosta oss pengar och tappad konkurrenskraft.

Nu är jag övertygad om att den kunskap och insikt som finns i samhället runt om oss, gör att vi verkligen blir redskapet i omställningen och inte problemet. Men det lär krävas många diskussioner och både intern och extern marknadsföring för att nå dit.

Det jag ser fram emot mest är när den så kallade miljörörelsen inser detta. Både vad det gäller våra djurs värde visavi vår biologiska mångfald och i produktionen av förnyelsebar energi. Många enskilda gör det säkert men jag vill se det mer och tydligt i debatten!

Anders Richardsson,
Ordförande LRF Halland