– Vi fick tänka om och bestämde oss för att köra stämman halvdigital, vi hade bara fyra dagar på oss men det gick bra, säger Anders Richardsson, ordförande för LRF Halland.
Han öppnade stämman på videolänk från Vingård i Falkenberg med orden.
– Ingen ska hindras från att påverka sitt LRF.

Några som var nöjda med dagen var fullmäktige Mats Pålsson från Karups lokalavdelning.
– Detta är det bästa lysande framtidsinitiativet, det går helt klart att vidareutveckla. Kanske rösta via mentimeter eller annan app så man får se röstningen i realtid.
Även Linnea Andersson, fullmäktige från Karup, var nöjd med stämman.
– Detta är min andra stämma och jag är ju relativt ny i lokalavdelningen och inte så gammal så jag tycker detta är bra, här vågar man ta för sig mer då det är en mindre grupp. Däremot tror jag att jag lär mig mer på en större stämma då diskussionerna blir större.

Möjligt att vidareutveckla konceptet

På de sex platserna runt om i länet diskuterades motionerna i respektive grupp vilket gjorde att fullmäktige inte hörde varandras inlägg, innan röstningen var i gång och styrelsens förslag ställdes mot ändrings- eller tilläggsyrkande som hade inkommit på respektive plats.
Mats Pålsson menade dock att man skulle behöva utveckla diskussionsforumen.
– Man kan ju döda diskussionerna under motionsförfarandet, men jag tror att om man har digitala rum där man går in och diskuterar skulle det kunna vara en lösning. Jag ser inga problem bara möjligheter. Varför inte ha regionstämman helt på distans?

Tre motioner vidare till riksförbundsstämman

Diskussionerna uteblev inte helt, på ett flertal motioner var fullmäktige uppe och argumenterade för sin sak. På motionen om att stötta SVA:s forskning om fästingar gick stämman på Per Nilsson från Spannarps lokalavdelnings förslag om att skicka en skrivelse till KSLA och riksförbundsstyrelsen där det framförs önskemål om att ge forskningsstöd till läkar-/veterinärstuderande som i förlängningen ger friskare djur och människor.

Stämman hade i år 15 motioner, av dessa gick fyra vidare till riksförbundsstämman. Dessa berörde markintrångsersättningar, samt att stötta det stadsnära jordbruket, allemansrätten och rätten att elda i naturen. Stämman beslutade också att sända skrivelser både till riksförbundstyrelsen men också till jordbruksverket och KSLA.