Silvernål

Silvernålar gick i år till Folke Hantoft, Laholm, och till Bengt Andersson, Onsala.

Folke Hantoft
”Med sitt rättframma sätt, sitt stora engagemang, sin långa erfarenhet inom olika områden i de gröna näringarna, har denne man fått oss att förstå både det vi är bra på och det vi borde lära oss mer av.”

Bengt Andersson
”Lagt ner stort oegennyttigt arbete för fortsatta kursverksamheter, samt engagemang och underhåll av lokalförvaltningen samt en bra coach!”

Signe och William Kählers donationsfond

Signe och William Kählers donationsfond gick i år till Linda Pilcher, Hagarnas mejeri, Holm. Hagarnas mejeri är ett litet mejeri, grundat 2016, som ligger vid Holm norr om Halmstad i Halland. På Hagarnas tillverkas KRAV-certifierade delikatessostar.

Årets lokalavdelning

Till årets lokalavdelning utsågs i år Kungsäter som arbetar målmedvetet med att vara, synas och finnas i bygden. Man har ett starkt engagemang för frågor som berör de gröna näringarna. Genom att se till att vara delaktiga i arrangemang som anordnas av andra aktörer skapar man en synlighet för LRF. Det ger en möjlighet till möten med människor och informera om vikten av de gröna näringarna. Kungsäters avdelning har varit stabila i antal medlemmar under flera år trots att många faller ifrån av åldersskäl och ändrade livsförhållande. Att man lyckats med detta beror på att man hela tiden varit aktiva i medlemsvärvning. Dels genom det alldagliga ”våga fråga”, dels i arrangemang som anordnats där även icke-medlemmar bjudits in som till exempel möten om vildsvin, nya kraftledningar med flera. Styrelsen anser att Kungsäter med sitt engagemang och arbete är en fullvärdig vinnare av årets lokalavdelning i Halland.