Vem är du?  

-Jag är skogsbrukare med fastighet i Mästocka. Bor i Laholm med min man Björn och två hundar. 

Utbildad Skogsmästare och arbetar som instruktör för Säker skog i motorsåg, röjsåg och 4 hjuling, är systemansvarig för Södra skogsägarnas instruktörer. 

Vilka frågor inom de gröna näringarna brinner du för?  

-Jag brinner för skogen framförallt men också för viltet och det som är närproducerat. Som kvinna i en mansdominerad bransch har jag alltid tyckt att kunskap och intresse ska gå före en föråldrad kategorisering av människor till olika branscher.   

Vad fick dig att engagera dig i LRF?  

-Jag tycker att LRF har ett stort ansvar att lyfta de skogliga frågorna. Skogen måste få ta plats då LRF har många medlemmar som äger skog. Skogen är viktig för deras ekonomi, klimatet och den biologiska mångfalden.  

Det är inte första gången jag varit engagerad i LRF på länsnivå, det gör mig mycket glad och jag känner mig hedrad att bli tillfrågad igen.  Denna gång känner jag att jag skulle kunna fokusera på uppgiften fullt ut. 

Vad hittar du på, på din fritid?  

-På fritiden åker jag gärna skidor, plockar bär och svamp och jagar med hund om jag inte är hemma och pysslar med familjen. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, Clara.hyltbäck@lrf.se