Paul Christensson, vice ordförande LRF och Anders Richardsson, ordförande LRF Halland, gav exempel på motioner och hur man som enskild medlem har möjlighet att påverka LRF.

Jag Annika Arnesson, LRF Västra Sverige, pratade om en motions väg och hur den skall se ut. Deltagarna fick också komma med sina idéer om vad de vill påverka. Förslag på ersättning för indirekta viltskador och att flytta riksförbundsstämman till hösten var några idéer som kom fram.

Har du en idé eller en tanke om något du vill förändra inom LRF, tveka inta att skriva en motion till din lokalavdelnings/kommungrupps årsmöte. Tänk på att vara tydlig i budskapet och att det tydligt framgår i att-satsen vad du vill förändra.

På hemsidan finns länk till två olika sidor för att skicka motioner och skrivelser. Välj den som är rätt för dig.

Har du frågor om utbildningar för förtroendevalda kan du kontakta Jennie Dannegren, 010-184 43 20 eller jennie.dannegren@lrf.se.

Annika Arnesson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, annika.arnesson@lrf.se