LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Vi vill presentera målen i veckobrevet ett i taget och visa exempel på vad de kan betyda i vardagen på gårdsnivå. Först ut är ett mål om social hållbarhet som lyder:

Säkra goda arbetsvillkor och att ingen omkommer eller skadar sig allvarligt vid arbete i de gröna näringarna.

Cecilia Bengtsson, ledamot i Hallands regionstyrelse, har du exempel från er verksamhet på hur man konkret kan jobba med detta hållbarhetsmål?

”Vi har de senaste året satt in låsbara grindar vid foderbord både i ungdjurstall och koladugården vid de avdelningar där vi utför semineringar mm. Detta sparar både tid och minskar risken för olyckor. Vi jobbar mycket med goda arbetsvillkor alla får vara delaktiga i schemaläggning, nekar aldrig någon ledighet vilket gör att det aldrig är något problem om vi behöver extrahjälp vid vårbruk, grässkörd mm. Detta i sin tur gör att vi har låg personalomsättning som alltid är kostsamt.”

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >> 


Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet i LRF Västra Sverige
jenny.nilsson@lrf.se.