Vi presenterar målen i veckobrevet ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar. Denna vecka är hållbarhetsmålet ett av de som berör social hållbarhet:

”Driva företag som bidrar med ökad sysselsättning och tillväxt i hela landet”

Erik Forsberg, ledamot i Värmlands regionstyrelse, kompletterade sin verksamhet med ett nytt stall för nötköttsproduktion under 2018:

”Min produktion var tidigare mest koncentrerad till växtodlingssäsongen eftersom vi producerar mycket vall till avsalu och också har en hel del spannmål. Gräset säljs huvudsakligen som hästfoder vilket betyder att det är långa skördeperioder eftersom vi behöver flera olika kvaliteter. Det gör att sommaren är mycket arbetsintensiv och kräver mer personal.

Stallbygget var för mig ett sätt att öka sysselsättningen även vintertid eftersom det medger fler åretruntanställda jämfört med tidigare. De som enbart får jobba säsong hinner ofta skaffa sig andra jobb under vintern så detta är ett bra sätt att behålla rätt personal i driften. Att lära upp nya är dyrt!

Mer långsiktig personal för med sig flera fördelar än de ekonomiska, det blir bättre ordning på gården eftersom alla tar mer ansvar. Det är inte lika lätt att glömma en traktorservice ’för det har väl någon annan koll på’ och teamkänslan blir starkare.

För mig är ytterligare en fördel med köttproduktionen att det jämnar ut svängningar i växtodlingen. Vissa partier passar sämre till häst men i regel är dessa istället utmärkta för tjurarna. Ibland har jag också ett överskott och då finns det fördelar med att kunna förädla det i egna djur istället för att dumpa det på marknaden.”

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete på https://www.lrf.se/politikochpaverkan/hallbarhet/.

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet i LRF Västra Sverige
jenny.nilsson@lrf.se