Under året som gått har vi haft upprepade besök av varg i länet. När det nu har bildats nya revir i våra grannlän så är det mycket stor risk att detta kommer att upprepas. En väldigt otrevlig utmaning då ingen som får uppleva ett vargangrepp går oberörd från det. Här krävs det att samhällets skyddsresurser är snabba och lättillgängliga, annars är det stor risk att skogs- och mellanbygd tappar många betande djur.  Viltskador är en viktig och prioriterad fråga hos oss i LRF.

Ett annat ämne är hållbarhet. Jag skriver ofta om detta, men med så mycket synpunkter som en del andra har på oss så är det viktigt att vi står på oss. En utvecklingsdel i detta är möjligheten att se hur var och en av oss sköter våra gårdar och företag. Arla har börjat, fler branscher och banker är på väg att ställa frågor och vill se en utveckling på gårdsnivå. Via Greppa Näringen så kan vi allihop få fram ett hållbarhetsbokslut i våra företag. Tag chansen och gör detta. Överboka rådgivningen, det vore kul!                 

Just nu pågår ett intensivt arbete och skrivande på remissvar till Vattendirektivet. vi jobbade hårt med detta för 6 år sedan, nu är frågan tillbaka igen. Mycket av det som Vattenmyndigheten anser är ogjort hamnar ute hos oss i den areella näringen. Att inte Sverige vill använda de möjligheter till undantag som finns i systemet är för oss omöjligt att förstå. Den beräkning vi har gjort på kostnader för detta i Halland landar på över 2 miljarder kr. Frågan till politiken blir då:  Vem skall betala?

Myndighetsutmaningen tar sig hela tiden nya uttryck, just nu främst hos Miljö- och Hälsa i våra kommuner, vilket bland annat syns i motioner till vår stämma. Om de företag som ser möjligheter att satsa och investera för framtiden hela tiden möts av nya, okända utmaningar så är det ett effektivt sätt att släcka den ambitionen. Då stannar utvecklingen vilket är mycket farligt.

Inom CAP arbetas det nu med ett nytt beslut from 2023. Här är det viktigt att vi kan leva upp till de ambitioner som nämns, annars tappar vi alla pengar och Sverige får hem en mindre del av en redan hög medlemsavgift. Samtidigt, det skall vara rimliga krav, inte en massa "hitte-på" och framför allt, ingen ny IT-utmaning.

Mina vänner, det finns mycket som kan oroa, typ fågelinfluensa, svinpest och barkborrar, och även om mycket kan bli bättre så vill jag avrunda optimistiskt. Vi har väldigt mycket att vara stolta över. Vi känner oss påhoppade lite för ofta men i grund och botten beror det på att vi har ett yrke som är väldigt engagerande. Var stolta för det! 

Anders Richardsson,
Ordförande för LRF Halland