Vi blev inbjudna till Trafikverket Region Västs ledningsgrupp för att lyfta våra frågor och skapa nya kontaktvägar för att förbättra förutsättningarna för företagande på landsbygden. Region Väst ansvarar för länen Värmland, Västra Götaland och Halland, dvs samma geografiska yta som LRF Västra Sveriges personal rör sig inom vilket underlättar en del i kommunikationen.

Från LRFs sida beskrev vi först hur vi är organiserade, eftersom det inte är självklart för alla att vi verkligen finns på plats lokalt och alltid har förtroendevalda med god lokalkännedom. Vi lyfte också vad som är unikt med vår bransch – vi är platsbundna, är samhällsviktiga och har genomgått en enorm strukturomvandling de senaste decennierna. Det är många av våra beslutsfattare som fortfarande har en bild av ett mer småskaligt jordbruk där alla har egna maskiner och mest kör på sina egna 50 eller kanske 100 hektar. I verkligheten är vi en väldigt transportkrävande bransch med maskiner som blivit både bredare, tyngre och längre och som dessutom ofta servar många tusentals hektar per år.

Vi är inga nej-sägare till ny eller förbättrad infrastruktur men det är viktigt att vi är delaktiga i planeringen, både ur ett intrångsperspektiv men inte minst för att det ofta skapar problem med framkomlighet etcetera. Många gånger är det enkla lösningar och små förändringar som ska till för att det ska fungera även för lantbrukets maskiner och transporter.

Vårt önskemål är att alltid ha möjlighet till tidig dialog och att bli lyssnade på. Detta framfördes tydligt på mötet och verkade både förstås och uppskattas av deltagarna. Det är såklart minst lika viktigt att vi engagerar oss när det är rätt läge men också att vi klarar sortera bland vad som är viktigt och prioritera det arbete där vi verkligen kan göra skillnad.

Har du frågor och funderingar kring detta eller annat som rör väginfrastruktur och framkomlighet så kontakta Jenny Nilsson i personalen, jenny.nilsson@lrf.se

Jenny Nilsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige