Vi presenterar målen i veckobrevet ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar. Denna vecka är ett av klimatmålen i fokus, men det har också stark koppling till de ekonomiska delarna i hållbarhetsarbetet. Målet heter:

”Fasa ut fossila bränslen ur våra värdekedjor till år 2035”

Anders Richardsson, ledamot och ordförande i Hallands regionstyrelse, ersatte sin oljeeldade spannmålstork med en halmpanna under 2017. Sedan innan hade man under ganska många år haft en spannmålspanna till flera av gårdens byggnader men i samband med utökning av arealen och större torkningsbehov gjordes denna investering som nu ersätter både olja och spannmål för uppvärmning.

”Vi har smågrisproduktion och med ett tillskott i växtodlingen på ytterligare 40 ha kunde vi odla mer foder hemma på gården. Det ställde krav på ökad lagringskapacitet och i samband med utbyggnad av torkanläggningen investerade vi i en ny halmpanna som ersatte oljeeldningen. Investeringen landade på drygt 100 000 kr och pannan sparar in ungefär 7 kubikmeter eldningsolja per år. Om man räknar ett marknadspris på halmen, vilket man givetvis måste göra för att få rättvisa siffror, gör detta ca 60 000 kr mer i plånboken på årsbasis. Investeringen är alltså redan betald även om det såklart är lite flera arbetstimmar idag jämfört med att ringa oljebilen.

Tyvärr hann vi inte söka något investeringsstöd för åtgärden eftersom det blev väldigt snabba ryck. Från det att vi fick tillgång till arealen, till att vi visste vad vi ville investera till att vi behövde snabbt bestämma oss för att få grejerna på plats i tid för skörd så fanns det inte tid för att få in detta i en stödansökan. Om vi hade inväntat de stöd som vi var fullt berättigade för, hade vi också fått sälja del av skörden direkt till någon annan. Som företagare kan man inte alltid anpassa sig till stödsystem om de inte är i fas med det egna företaget men det är naturligtvis viktigt att samhället drar sitt strå till stacken för att underlätta energiomställningen. Nu hoppas vi kunna tajma bättre med vår investering i solceller som precis är klar – det är ännu oklart om vi får stöd till detta. De kommer bidra till ca 40 procent av gårdens elförsörjning vilket känns som ytterligare ett bra steg på vägen.”

Eldningsolja tillför nästan 3 ton CO2 till atmosfären per kubikmeter vilket betyder att bara hemma hos Anders är minskningen mer än 20 ton per år!

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete på https://www.lrf.se/politikochpaverkan/hallbarhet/
Regionalt ansvarig är Jenny Nilsson, jenny.nilsson@lrf.se.