LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Vi presenterar målen i veckobrevet ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar. Denna vecka är det dags för ytterligare ett mål om klimat, nämligen detta:

”Öka vår produktion av förnybara varor och tjänster, för att ge andra delar av ekonomin möjlighet att byta ut fossila och ändliga resurser ur sina processer.”

Lars Johan Lander, ledamot i Värmlands regionstyrelse, driver lantbruk utanför Väse i Karlstad kommun. Här produceras befruktade kalkonägg och det finns plats för 1700 hönor i stallarna. Växtodlingen drivs både i egen regi och i samarbete och totalt brukas knappt 300 hektar. Även skogsproduktionen är uppdelad på samma vis och uppgår till nästan 600 hektar.

”Vi har sedan en tid tillbaka bytt ut all uppvärmning på gården till ett fossilfritt alternativ tack vare en rejäl investering i en panna med tillhörande kulvertering. Tidigare var den huvudsakliga energikällan olja med visst tillskott av el, och detta värmde både bostadshus – vårt eget och ett par hyresfastigheter - stallar och spannmålstork. Nu eldar vi i princip enbart med egen ved och använder då det virke som inte går att sälja till ett bra netto. Vi ersätter ungefär 40 kubikmeter olja per år vilket ju är ganska mycket.

Den stora fördelen, utöver att komma från det fossila (och kostnaden!) är att vi håller mycket högre medeltemperatur i husen. Tidigare snålades det betydligt mer av naturliga skäl. Nu har alla hyresgäster varmhyra och även vårt eget bostadshus är varmare vilket gör otroligt stor skillnad på hur husen mår, utöver själva komforten för oss människor såklart. Vi ser klara förbättringar på miljön i källare och på fönster t ex. Hus mår generellt inte bra på längre sikt om man håller för låg inomhustemperatur.

En annan effekt av pannan är att vi kan sköta vår egen kadaverhantering eftersom pannan är godkänd även för detta. Det är en bieffekt men det var en viktig aspekt för oss när vi byggde om. I fjäderfäproduktion kommer man inte ifrån att det är ett visst bortfall i produktionen. Vi kan också elda fyrkantsbal, så det finns en bra avsättning för slaget gräs som det kommit för mycket regn i eller dåliga balar som inte fungerar som foder.”

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >>

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig inom LRF Västra Sverige för LRFs hållbarhetsarbete , jenny.nilsson@lrf.se