Just nu är vi inne i sluttampen när det gäller det jättearbete som är gjort med samrådet för Vattendirektivet. Jag sitter som ordförande i Himleåns vattenråd och vi har skickat in ett svar på detta samråd. Det är enormt material att läsa in och man blir matt bara man tittar på det, här har vi haft stor hjälp av expertkunskapen som finns i LRF för att få med viktiga bitar som är lätt att missa. Det är på dessa områden som vi lantbrukare har svårt att hinna/kunna sätta sig in i hur det här kommer att påverka oss i framtiden och som LRF betyder så mycket! Skickar vi inte in vad vi tycker nu om ett samråd får vi bara tillbaka senare när man upptäcker felaktigheter att ni hade möjlighet att påverka vid samrådet, viktigt att ha med sig. Det finns mycket att önska om både Vattenmyndighetens underlag och förslag på åtgärder, det känns som att det viktigaste av allt saknas och det är helhetsbilden! Helhetsbilden är kanske det svåraste att ta fram för hur skall man bedöma de olika värden när dessa är som två motpoler?

Fisken är ett instrument i hur bra våra vattendrag mår men här kan vi bli drabbade över att vi har en påverkan på vattnet när det kanske är andra saker som också påverkar. I de åar som har en Skarvpopulation har detta en stark påverkan på fiskbeståndet. I en dansk studie som pågått under 20 år åt skarven upp mellan 20–88% av all smolt med ett snitt på 47%, detta ger en betydande påverkan på fiskbeståndets reproduktion oavsett hur bra eller dåligt vattnet är!

Anders Claesson
styrelseledamot LRF Halland