Sverige har antagit en livsmedelsstrategi som beskriver att Sverige ska öka livsmedelsproduktionen och att lönsamheten för Sveriges lantbrukare ska bli bättre. Årligen bidrar lantbruket till öppna landskap, till att jobb skapas och till att miljön är i fokus.

Den skriftliga frågan i dess helhet läser ni här: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/livsmedelsstrategins-genomslag-hos-myndigheterna_H8112610