Började med att välkomna alla i gruppen och köra presentation laget runt i våra län och kommuner (så gott det går digitalt). Vi sträcker ju oss från norra Värmland till södra Halland och LRF Västra Sverige verkar för nästan 70 kommungrupper sammantaget (Värmland 15, Västra Götaland 47 och Halland 6). Vi har ett stort område både geografiskt och befolkningsmässigt att nå ut till och inom detta sedan otroligt många skolor.

Förutom regelbundna träffar under året så har deltagarna i nätverket tillgång till en egen plattform i Teams, där de enklare ska kunna kommunicera i gruppen, lämna input eller förslag till ändringar i kommande strategi, dela med sig av dokument och där allt material ska vara samlat och man ska kunna plocka det man vill och använda. Sandra Wilsson och undertecknad Jennie Dannegren är med som personal och håller ihop planeringen för träffarna och nätverket. Men ägarna till nätverket är gruppen tillsammans och det är de medverkande som skapar nätverket och driver dessa viktiga frågor ute i kommunerna.

Bra sammanfattning av första träffen från Josefina Guttman, ordförande Lidköpings kommungrupp:

“Idag har jag och Zarah varit med på första träffen för Barn- och Ungdomskommunikation. Det är ett nytt LRF-nätverk för Västra Sverige där vi tillsammans ska lyfta barn- och ungdomsfrågor.

Johanna Hovnert, barn- och ungdomskommunikatör LRF riks, var med och visade upp Bonden i skolan. Bonden i skolan startade i september 2014 och har nu i snitt 1 000 besök/skoldag. Här finns filmer, quiz och fakta om djur, grödor, maskiner och mycket mera.

Bonden i skolan är helt uppbyggt på fakta och inte på tyckande, följer dessutom läroplanen så det är mycket uppskattat av lärare och elever. För högstadiet och gymnasieelever finns MatRätt som är ett läromedel om hållbar matproduktion framtaget av Jordbruksverket och LRF.”

Länkar:
Bonden i skolan >>
Gratis i Skolan MatRätt >

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, jennie.dannegren@lrf.se