Vi träffade Elisabeth Falkhaven (Mp) för ett par timmars digitalt möte där vi försökte beröra många av de frågor där våra näringar tydligt berörs av riksdagsbeslut och annan politisk påverkan.

Elisabeth sitter i Försvarsutskottet vilket innebär att hon inte direkt jobbar med våra frågor till vardags, men hon är också djurpolitisk talesperson för Miljöpartiet och medverkar i de frågorna i Miljö- och jordbruksutskottet.

Vår huvudingång för samtalet var att presentera LRFs hållbarhetsarbete och diskutera detta och kanske med särskilt fokus på vår strävan mot fossiloberoende. Vi var ganska överens om att Sverige är långt fram i hållbarhetsarbetet jämfört med många andra länder. Vi är duktiga på att producera klimatsmart, vi har mer strikta regler för kemikalier, vi har stark lagstiftning för vår personal osv. Det vi ofta brister i är lönsamhet vilket kan leda till sämre ekonomisk hållbarhet. Detta är också den viktigaste frågan när det kommer till fossiloberoende – kan vi göra oss av med diesel utan att försämra vår konkurrenskraft?

Vi pratade dessutom om EUs vattendirektiv, som ju är högaktuellt i dagarna. Vi pratade om minknäringen, där vi hade något skilda uppfattningar om dess framtid, och vi konstaterade att det är viktigt att kunna hålla flera tankar i huvudet i de flesta av våra frågor. Kanske är det dock så att dessa tankar inte får divergera allt för mycket om vi ska skapa förändring utan att tappa produktion i Sverige.

Slutligen hade vi en ganska lång diskussion om skogen. Detta är en het fråga i allmänmedia och här gick våra uppfattningar vitt isär. Miljöpartiet har en tydlig partilinje som går helt i strid med LRFs uppfattning om ett hållbart skogsbruk, och när man är så långt från varandra i grundinställning är det mycket svårt att föra ett konstruktivt samtal. Men det är å andra sidan viktigt att inte låta bli att prata om det, för vi behöver absolut förstå varandras hållning på en annan nivå än idag för att komma framåt i frågan.

Anders Richardsson
regionordförande LRF Halland, 
richardssonanders@gmail.com