Alla vill åt skogen. Modebranschen ser skogen som en del av lösningen när världen ska ställa om från fossila material. Tencel är grejen. Flygbranschen slöjar framtidens resor i drömmar om biobränsle – från skogen. Inredningsbranschen vill använda skogen när klimathaltande material som stål och plast ska bytas ut. Och när plastförpackningar gjorda av olja försvinner finns skogens och pappret där som lösningen. Byggbranschen vill minska på klimatskurkar som betong och stål och bygga hus i trä. Lägg till att skogen fungerar som kolsänka (äter koldioxid, nom nom), så det kanske också är en god idé att låta den stå kvar? Vad ska skogen användas till? Vem har rätt till skogen?

Klimatduon Maria Soxbo och Emma Sundh ställer frågor till en panel bestående av: Sofia Backeus, skogsbruks- och klimatexpert på LRF som doktorerat i skogens roll för klimatet. Paul Christensson, skogsägare och ordförande i LRF Skogsägarna. Louise Karlberg, chef för skog och jordbruk på Naturskyddsföreningen. Markku Rummukainen, professor i klimatologi vid Lunds Universitet och klimatrådgivare vid SMHI.

Se videon här >>