Peter Österberg leder ett projekt som fått namnet: vad är jordbrukets framtid? (löper 2018–2021) och föreläste den nyaste forskningen oss på LRF Västra Sverige 26:de och 27:de maj. Peter har samlat på sig fakta om klimat och jordbruk och hur dessa hänger ihop. Det var samma föreläsning och kördes på två olika datum för att så många intresserade som möjligt skulle kunna delta.

Under föreläsningen fick vi ta del av ny forskning om hur hållbart vårt jordbruk är och hur få andra röster som pratar om detta trots att det finns flera studier och forskning som visar flera fakta på att det stämmer. De nordiska länderna släpper ut 0,51 % växthusgaser tillsammans och av detta kommer 10 % (0,051%) från bönderna, d.v.s. Matproducenterna. Detta kan jämföras med Kinas utsläpp på ca 30 % och USA som släpper ut nära 15 %.

Det andra viktiga budskapet från föreläsningen är att vi har världens mest säkra produkter, såsom exempelvis giftfria ägg och produkter med hög kvalitet, att du kan köpa vad som helst från matbutikerna (det bönderna har producerat) och du kan känna dig trygg att äta detta.

En annan viktig fråga som togs upp var “klimatförändringen” och att klimatet alltid har varit föränderligt och att vi idag har mycket lägre koldioxidutsläpp än historiskt sett längre tillbaka. Det är dags att sluta ge jordbruket skulden för den så kallade klimatförändringen och börja se fakta och slå hål på all propaganda och falsk media som sprider desinformation.

Peter har presenterat sina rön vid olika konferenser, senast vid Challengers of Economics, Education and Society Development in the Nordic – Baltic Countries and beyond och vi på LRF är glada över att få ha lyssnat på vad han har kommit fram till. Det ovan nämnda I texten är bara några axplock på vad Peter och hans team kom fram till I sitt projekt.

Hade du inte möjlighet att lyssna på Peter? Gå då in på LÄNK och ta del av föreläsningen.

Jennie Dannegren
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige