Möjligheter och goda exempel fick deltagarna lyssna till vid ett webbinarie på temat fossilfritt bränsle i ett Hallandsperspektiv. Rolf Nilsson från Munkagårdsskolan berättade om skolans resa och arbete med hållbarhet och förnybar energi samt om varför man valt biodrivmedel. Carl Jonson gav en lantbrukares perspektiv från sin gård och Patrik Ekheimer från Länsstyrelsen i Halland informerade om Klimatklivet och möjligheterna i att söka stöd för insatser. Deltagarna fick även en inblick i hur dagens maskiner klarar av förnybara bränslen från Christer Johansson teknikrådgivare på Jordbruksverket samt en omvärldsspaning från LRFs Niklas Bergman.

Vill du ta del av webbinariet i efterhand kan du klicka här.  

(Tyvärr hörs inget ljud, första minuterna på inspelningen)


Ulrika Bertilsson
Kommunikatör LRF Västra Sverige