Han har under sina år på LRF haft ett antal olika arbetsuppgifter men alltid med medlemmen i fokus.

Nu väljer han att gå i pension och kommer att ägna sig mer åt familjen.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör LRF Västra Sverige, clara.hyltback@lrf.se