En bur av fårgrindar sattes ut på en ekologisk slåttervall efter gödsling och vältning i början av maj. Strax innan skörd i juni klipptes gräset inne i buren och lades i säck. Buren flyttades några meter i sidled och gräset klipptes där också.

För ögat såg det inte ut att vara någon större skillnad på de olika ytorna, men det visades vid vägning att gräset som växt inne i buren vägde 1,8 kg, medan det som växt utanför och som kunnat betas av gässen endast vägde 1,2 kg.

En tredjedel har alltså gässen betat!

I stället för kanske 18 rundbalar per hektar får bonden endast 12. På detta ställe är det ca 10 hektar slåttervall som gässen lätt kommer åt. Givet att det ser likadant ut över hela arealen får bonden bara 120 balar mot möjliga 180. En rejäl förlust, med andra ord! Vi kommer att fortsätta följa utvecklingen av såväl gässen som annat vilt som orsakar skador och förluster för oss.

Erling Nilsson
Torup-Kinnareds LRF


Nu är första referensrutan mätt - så stort blev skördebortfallet!
https://www.lrf.se/mitt-lrf/nyheter/jonkoping/2021/06/sa-stort-blev-skordebortfallet---nu-ar-forsta-referensrutan-matt/