Vi presenterar målen * ett i taget för att visa exempel på vad de kan betyda i vardagen, på gårdsnivå och för våra medlemmar.

Anders Claesson är styrelseledamot i LRF Halland och driver tillsammans med sin bror en skogsgård utanför Veddige. De sköter det mesta själva men lejer bort slutavverkning och plantering. Anders morfar la grunden till den skog de brukar och faktumet att han inte följde strömmen har skapat den mångfald de har idag.

Bidra till att lindra effekterna av torka, bränder, översvämningar och andra klimatkatastrofer genom klok användning av vår mark och våra resurser

På 60- och 70-talet var staten väldigt styrande i skogspolitiken. Intentionen var säkert god men resultatet ser vi idag med stora bestånd av ren granskog som är väldigt sårbar för klimatförändringar. Då skulle man bara plantera gran och allt löv röjdes eller bekämpades kemiskt. Det var såklart bra för produktionen och la en stor del av grunden till vårt välstånd i Sverige, men idag är det de skogarna som beskylls vara ”granåkrar” och de drabbas hårt av till exempel stormar och barkborrar. Där markägarna var ”tjuriga gubbar” på 70-talet har vi de högsta naturvärdena idag.

Morfar gjorde lite som han ville och det har gynnat oss. Bortsett från ett bestånd av tallskog planterad på 1920-talet har vi en mycket diversifierad skog med både gran, tall och löv. Vi klarade oss väl undan både Gudrun och Per och har heller inte varit hårt drabbade av skadeinsekter. Idag planterar vi gran, försöker få upp tall på lämpliga marker och låter lövet etableras i rimlig mängd. Tyvärr gör vilttrycket det mycket svårt med tall. Det är en nöt vi måste knäcka, viltstammarna gör stor skada i skogen och drabbar både klimat, biologisk mångfald och inte minst skogsägarens ekonomi.

Nackdelen med vårt system är att det är något mer arbetskrävande och behöver mer planering och eftertanken, men det senare gör det också roligare. Sen tror jag det är mest lönsamt att själv bestämma när man ska göra åtgärderna i skogen och inte tvingas styra en avverkning efter stormar till exempel.

Eftersom vår nuvarande skogsvårdslag jämställer produktionsmål och miljömål är jag övertygad om att vi kommer ha en helt annan sammansättning av skog inom några decennier. Man måste komma ihåg att skogsproduktion är extremt långsiktig! Vi planerar för 80-100 år framåt i tiden och ibland till och med längre. Det gäller att vara förberedd både på klimatförändringar och nya politiska inriktningar men det lagrum vi rör oss inom idag är bara 30 år gammalt – vi har knappt kommit till förstagallring än.

Anders Claesson
Styrelseledamot LRF Halland

* LRFs hållbarhetsarbete initierades av riksförbundsstämman 2019 och sen början av 2020 finns ett antal hållbarhetsmål inom social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Målen ska inte ses som åtaganden utan möjligheter att utveckla sitt företagande och öka produktionen, och för att nå dem har vi förväntningar på vad samhället kan hjälpa oss med inom området.

Du kan läsa mer om LRFs hållbarhetsarbete här >> 

Jenny Nilsson
Regionalt ansvarig för hållbarhetsarbetet inom LRF Västra Sverige, jenny.nilsson@lrf.se