Det är med besvikelse och frustration som LRF läser programförslaget. Kommunen har inte tagit någon större hänsyn till inkomna synpunkter när det gäller de areella näringarna

Skrivelse angående detaljplan Frillesås Rya 3:77 >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige, birgit.jonsson@lrf.se