Det finns ett stort behov hos Hallands bönder av utbildade djurskötare och Laholms kommun startar för andra gången sin lärlingsutbildning över 40 veckor, med fyra dagars praktik per vecka och en dag teori.

Utbildningen är på heltid och planeras utifrån sökandes förkunskaper och praktiken ger goda kontakter för framtida jobb.

-Vi vänder oss främst till Halland och praktiken förläggs på gårdar där eleverna finns. Teorin kräver att vi träffas cirka en gång i månaden på plats i Laholm och i övrigt sker studierna digitalt, säger läraren Karin Annerfors.

Är du intresserad? Kontakta vagledningscentrum@laholm.se och om du bor i en annan kommun, ta kontakt med din studievägledare där.

Läs mer här; https://www.laholm.se/barn-och-utbildning/vuxenutbildning/utbildningar/YrkesVux/larlingsutbildning---djurskotare-lantbruk/

Berit Stridh