Sedan en längre tid tillbaka är det fastställt att LRF:s verksamhet ska bedrivas med ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Idag arbetar Kristina Bengtsson med att synliggöra just de perspektiven.

Sista augusti gavs LRF Västra Sveriges personal en nulägesrapport gällande regionernas styrelser, kommungrupper och lokalavdelningar. Vi fick också möjligheten att diskutera vikten av ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete och hur vi tar arbetet vidare parallellt med alla andra viktiga frågor.

Kort och gott är det viktigt att tänka på vårt eget beteende, organisationskulturen och hur vi skapar ett LRF som passar fler, i stället för att fler ska passa organisationen. Vi vill ha ett LRF för alla och det här arbetet är en viktig pusselbit på vägen.

Om du är intresserad av de här frågorna, vill ha mer information och kanske diskutera kan du kontakta Kristina Bengtsson (kristina.bengtsson@lrf.se)

Sandra Wilsson
Samordnare för satsningen ’Främja hållbart lantbruk’ inom Klimat 2030 - Västra Götaland