Larry Söder halländsk riksdagsledamot för Kristdemokraterna

Vilka tre åtgärder vill du genomföra för att stärka det svenska lantbruket?

– Vi har tre åtgärder som vi ser som helt nödvändiga, att sänka dieselskatten, minska regelbördan och genomföra rejäla åtgärder för att minska vildsvinsstammen.

– Vi är också oroade över landets livsmedelsverksamhet och vill se krafttag för att öka livsmedelsproduktionen och därmed öka livsmedelsberedskapen. Vi vill få fler att våga satsa på de gröna näringarna, och det i sin tur hänger på om den antagna livsmedelsstrategin går från prat till verkstad – då vänder vi trenden och livsmedelsberedskapen ökar.

– Vi har som mål att livsmedelsberedskapen ska vara minst 75 procent.