Angående kommande översiktsplan för Varbergs kommun 

LRF i Varberg har förstått att det planeras för ett nytt motorvägsmot som ska betjäna södra delen av Varbergs tätort. 

På kartan, ÖP 2010, mark- och vattenanvändning är det inritat väg från södra Varberg mot Hunnestad.

Synpunkterna i sin helhet kan ni läsa här >>

Cecilia Bengtsson 
Ordförande
LRF:s kommungrupp i Varberg