Så löd rubriken på ledaren i Hallands Nyheter den 13 oktober, en ledare som skrevs som en direkt följd av Varbergs kommungrupps initiativ att bjuda ut politiker och tjänstemän till Bergsgård i Himle under förra veckan på temat "Dialog om Hållbarhet".  Påverkansarbete i sin allra bästa form!

För vad är det jord- och skogsbruket kan bidra med i den hållbara utvecklingen? Massor! Allt från kolsänkor, till närproducerad mat och naturlig vattenfördröjning. För vad händer med vattnet när en yta asfalteras?

På stationer bemannade av kommungruppen i Varberg fick deltagarna diskutera och lära sig mer om både maten, skogen, vatten, odling och hur vi inom lantbruket ser att vi kan bidra till den hållbara utvecklingen men också vad som krävs. Både lokalt men även globalt.

Efter mycket ny kunskap för och flera nya insikter så var alla rörande överens om att den svenska bonden och lantbruket är en oerhört viktig del av framtiden!

Läs ledaren här:
Åkermarken ska brukas och inte förbrukas, Ledare 13/10 

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör