Varbergs kommungrupp har i skrivelse till Trafikverket och Varbergs kommun tagit upp frågan om det planeras en ny på- och avfart söder om Varberg syd. Trafikverket ställer sig skeptiskt till nytt mot. Verket ger ett utförligt svar, se länk.

Cecilia Bengtsson, 073-061 74 06, ordförande i kommungruppen svarar gärna på frågor.

Birgit Jönsson
Verksamhetutvecklare