LRF i Halland har lämnat synpunkter på Svenska Kraftnäts ansökan om förlängd koncession för 400 kV på sträckan Breared-Söderåsen avseende Hallandsdelen. Tyvärr lär väl man inte bry sig så mycket om synpunkterna. Svenska Kraftnät talar mycket om hur noga de är med att skapa biologisk mångfald.

Remissvar Breared-Söderåsen (Hallandsdelen) >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare