Först besökte vi familjen Bengtsson på Björsjö gård i Kinnared, där pappa Erling och nästa generation bondeföretagare Julia, 20 år, tog emot och visade sitt nötköttsföretag med 330 djur i dikoproduktion och drygt 100 kalvningar per år samt ett aktivt skogsbruk. Ett av nu endast 10 företag i hela Hylte som med betande djur håller kulturlandskapet öppet. vi ser ett aktivt lantbruk i Hallands inland. Det blev också en hel diskussion om de växande viltskadorna från såväl vildsvin som hjortar.

Efter en god halländsk lunch i Köinge bygdegård hos Susanne och Gunnel på Matglädje Halland fortsatte vi till Fredrik Johansson, Knutsgärde i Långås.

Ett företag med växtodling, gris, nötkött och lamm. Här mötte LEVA-samordnarna Lina Floer och Harald Lagerstedt upp och berättade om sitt arbete att i dialog få mer vatten att stanna längre högre upp i landskapet med hjälp av bland annat våtmarker. Samt hur målkonflikter vid anmälan av och/eller tillståndsprövning för en ny vattenverksamhet kring bland annat fisk i bäckar och strandskydd kan ta udden av entusiasmen hos markägarna för att göra smarta miljöinsatser. Vi betonade vikten av att LEVA-samordnarna kan fortsätta sitt uppdrag för att som katalysator få till fler smarta frivilliga miljöinvesteringar i landskapet.

Från Länsstyrelsen i Hallands län deltog under dagen Brittis Benzler, landshövding, Jörgen Peters, länsråd, Kristin Ovik, chef landsbygdsenheten, Vanja Kinch, tf. chef veterinärenheten, Henrik Martinsson, chef naturvårdsenheten och Per Leander, chef miljöskyddsenheten.

Från LRF deltog Anders Richardsson, ordförande, Cecilia Bengtsson, vice ordförande, Martina Philip, Kajsa Edbom och Jan Landström, verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik samt Robert Larsson, regionchef.

Fler bilder kan ni se här 
https://www.facebook.com/100064836874318/posts/236525541852007/?d=n

Robert Larsson
Regionchef