Frågan berör mest Halland men kan drabba Västra Götaland också. I år är länsstyrelsen i Halland ansvarig för en saneringsövning med fokus på dricksvatten och primärproduktion.

Från LRF deltar Anders Christensson, Cecilia Bengtson och Birgit Jönsson.

Inte minst med tanke på det som Jordbruksverket skrivit om evakuering och avlivning bjöd LRF ansvariga på länsstyrelsen och MSB till ett studiebesök hos LRFs regionordförande Anders Richardsson. På gården finns en större integrerad svinproduktion. Anders pekade ut över bygden och berättade om hur många djurgårdar som syns. Halland är som bekant djurtätt och en olycka kan slå hårt. Det finns även andra hotbilder som fågelinfluensa, svinpest och salmonella som kan drabba illa.

Representanter från länsstyrelsen, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), besättningsveterinären och en anställd deltog i rundvandringen under Anders ledning.

Vid fikat diskuterats en eventuell olyckas omfattning, vad som kan göras för minimera skadorna, om kan man bo kvar och liknande funderingar.

Klart är att om det ”smäller” ska vi inte göra som i Japan. Det hade ingen planering och hade ingen beredskap för ”dubbelfel”. Ska det evakueras människor ska det ske genomtänkt och i ordnade former. Samma sak med djuren. Besättningsveterinären sa ett antal tänkvärda saker. Om det blir nödvändigt med avlivning, vilka djur ska man försöka behålla för att kunna fortsätta och starta om?

Hur många timmar kan djurskötaren jobba på gården för att inte uppnå för höga stråldoser? Hur gör man scheman så att inte djurvälfärden riskeras? Det är ett antal parametrar att ta hänsyn till. Och då är korrekt information nödvändig.

Från LRFs sida poängterades att det är infon från länsveterinären som ska spridas vidare genom de olika nätverk som lantbrukare har. Mobilen har nästan alla bönder lätt tillgänglig.

Det drogs erfarenheter från 2018. Vikten av att ha foder i lager för att överlappa odlingssäsongerna och därmed ha icke kontaminerat foder är en del av beredskapen. Och när det gäller beredskap finns det lärdom att ta från Finland om lagerhållning av både foder och medicin.

Det var ett gott möte med raka rör och god stämning. Det är också beslutat om en heldagsutbildning på Ringhals för ett antal LRF-are.

Smittskydd är en viktig del vid besök i djurbesättningar.


Anders Christensson
Cecilia Bengtson
Birgit Jönsson