Översiktsplanen kommer att påverka många markägare i kommunen om den blir verklighet. Hos Lars Jönsson i Trönninge handlar det om ca 55 hektar som kommer att tas ur produktion. I hela kommunen rör det sig om 850 hektar jordbruksmark som kan komma att bebyggas i framtiden. 

 - Vi som lantbrukare vet ofta vilken mark som är bra att bygga på eller rättare sagt, vilken som är sämre att odla på, denna kunskap tycker jag att kommunen ska ta till sig tidigt i processen sa Lars. 

Politikerna höll inte riktigt med utan menade på att man nu ritat in områden där man kan tänka sig att bygga, men för att det ska byggas, krävs det att människor vill bo på platsen.

Även diskussionen över att bygga enskilda hus på landet vid generationsskifte togs upp. 

 - För oss blir det ju väldigt konstigt när en lantbrukare inte får bygga ett bostadshus på sin egen mark, ofta den sämre marken, men sedan kan kommunen själva föreslå bostadsområden på bra åkermark och det går igenom, sa Helen Gustafsson. 

Även tillsynstaxorna diskuterades. Här var inte kommungruppen överens med politikerna och tjänstemännen, där man i Halmstads kommun gått på Sveriges kommuner och regioners koncept. 

 - Vi vill betala för faktiskt utförd tillsyn och inte som idag med fasta taxor, sa Helen. 

Mats Pålsson visade också runt tjänstemännen och politikerna på sin gård. Han berättade också om det generationsskifte som just nu pågår där man precis håller på att bygga färdigt ett dikostall. 

Clara Hyltbäck
Kommunikatör

 


Victor Rundqvist (c) ledamot miljönämnden bekantar sig med djuren i ladugården Foto: Clara Hyltbäck.