Underhållsskulden för vägnätet blir allt större för varje år som går, nu måste det till mer pengar så att vi kommer i kapp, det menar Torbjörn Ohlsson som jobbar med infrastrukturfrågor i LRF Värmlands regionstyrelse. I Värmland får det statliga vägnätet mellan 50–60 miljoner kronor per år, medan behovet uppgår till 120 miljoner kronor.

I Värmland finns det ungefär 500 mil statlig väg och 485 mil enskilda vägar.

- Även de enskilda vägarna behöver underhållas och även om samfälligheterna kan söka upp till 70 procent i driftsstöd är det inte säkert att de får det, en del kommuner lämnar också bidrag men det ser väldigt olika ut vad kommunerna kan erbjuda säger Torbjörn.

Det mesta av vägnätet är byggt på 50 talet och är dimensionerat efter hur situationen såg ut då.

- På 50 talet var flottning fortfarande en del av transportsektorn här i Värmland, nu har vi ett helt annat tryck på vägarna. Både när det gäller antalet transporter och hur hårt de blir belastade. Värmland är ju ett skogslän och vi behöver ju även det finmaskiga vägnätet så att vi får ut vår råvara ur skogen, säger Torbjörn.

Även klimatförändringarna är något som behöver tas med i beräkningarna menar Torbjörn.

-Vi har haft ett antal ras längst med väg 62 och det klart att det behöver prioriteras men det innebär samtidigt att vi då inte har tillräckligt med resurser att lägga på resten av de vägar som skulle behöva underhållas.

-Det är bara att titta på spårdjupet som har förändrats de senaste åren. Spårdjupet har gått upp från stabila 0,4 mm upp till 1 mm de senaste 10 åren, det visar att underhållet är rejält eftersatt, säger Torbjörn.

LRF Värmland var i riksdagen för några veckor sedan och där passade man på att lyfta frågan.

-Vi behöver påverka hela tiden och det gör vi på alla arenor som vi kan, avslutar Torbjörn.

Clara Hyltbäck
Kommunikatör