Under året har det pågått en övning där många aktörer har deltagit och där LRF varit en part. Som framgått i tidigare nyhetsbrev har fokus varit primärproduktion och dricksvatten. Nu har övningen avslutats men sammanställning av allt inkommit material ska ske. Så framöver lär det bli en diger rapport.

Länsstyrelsen i Halland och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvarat. På avslutningsdagen var det diskussion och genomgång av ett antal frågeställningar.

Från LRF påpekade vi återigen vikten av korrekt information. Och då är det mobiltelefon som lär gälla. Det finns kontaktuppgifter hos många myndigheter men stämmer de? Och som en klok person sa det gäller att vi ser över vår registerhållning nu och löser de administrativa problemen innan skarpt läge eventuellt inträffar.

LRF och andra organisationer i de gröna näringarna lär få hjälpa till med info så det är bra om ni uppdaterar kontaktuppgifter. De behövs ju vi andra tillfällen också.

Vid en olycka kommer med all säkerhet mycket rykten och osanningar att spridas. Därför ska lantbrukets info komma från länsveterinären och länsstyrelsen.

En sak som man från myndighetshåll förefaller att inte ha tänkt på är bondens ekonomi. Inga intäkter från mjölk, kött och djurförsäljning. Även spannmål och grönsaker kan beläggas med saluförbud beroende på årstid.

EU-ersättningarna, vad händer med dem? Det är ju mycket som riskerar att inte bli enligt regelboken. Inga svar gavs på frågan men den är lyft.

Sist men inte minst hur kommer folk att må? Tomma stallar, usel ekonomi, familj som inte vill eller kan bo kvar. Beredskapen måste finnas för att få ett gott liv efter en eventuell olycka.

Ska inte måla den lede på väggen men att vara beredd är bra och att ha uppdaterade planer är viktigt. Det kan ju inträffa annat där planerna behövs.

Tidigare nyhetsinlägg Vad händer vid en kärnkraftsolycka? >>

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare