LRF Hallands stämma tog våren 2021 beslut om att se över kommungruppernas roll. En arbetsgrupp har nu arbetat fram ett förslag som presenterades för deltagarna. Detta kommer nu att läggas fram som förslag till beslut i samband med regionstämman 2022 och kommer om det godkänns av stämman att innebära att LRF Hallands kommungrupper kommer att stadgebindas och att lokalavdelningarna ges möjlighet att få en friare roll.

Några snabba rader om vad det innebär:

  • Lokalavdelningar som önskar ges möjlighet att få en friare roll och arbeta utan stadgar och årsmöte    
           
  • Årsmötesperioden för de lokalavdelningar som arbetar oförändrat med stadgar flyttas till perioden 16 oktober – 30 november, avdelningens årsmöte behåller sin motionsrätt till regionstämman och får också motionsrätt till kommungruppens årsmöte

  • Kommungrupperna stadgebinds och har sitt årsmöte, dit alla medlemmar bjuds in med rösträtt, i perioden 15 januari- 10 februari   

  • Kommungrupperna har också möjlighet att lämna motioner till regionstämman    
               
  • Kommungrupperna utser på årsmötet fullmäktige till regionstämman (på valberedningen förslag) utifrån medlemsantal i kommunen.


Här kan du läsa mer om vad förslaget innebär: 
Förslag till förändring för LRF Hallands organisation >>

Möjlighet till stadgefria lokalavdelningar LRF Halland från hösten 2022 >>

Men än är vi inte där så deltagarna fick även ta del av information inför kommande årsmötessäsongen, du som är ordförande, sekreterare och kassör, håll utkik i den mail, där hittar du alla information du behöver.

Regionstyrelsen och LRF Ungdomen deltog och berättade om aktuella och prioriterade frågor inför 2022. Sist men absolut inte minst så fick deltagarna ta del av Annika Arnessons 31 år på LRF och hennes bästa minnen från dessa år. Annika slutar på LRF vid årsskiftet och laddar nu för det härliga livet som pensionär och nya spännande utmaningar. Ett sista medskick till gänget i lokalen från vår kloka Annika "Ta hand om våra ungdomar, inkludera dem, se dem och våga fråga om de vill engagera sig."

Äntligen kunde traditionen att träffas runt ett julbord återupptas och det var ett härligt sorl bland deltagarna när sista koppen kaffe dracks på eftermiddagen i Köinge bygdegård. Underbart att se folkrörelsen på plats i bygdegården igen.

Ulrika Bertilsson
Kommunikatör